Over de BOM
De BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) bouwt samen met ondernemers aan een sterke, duurzame, toekomstbestendige Brabantse economie. We delen kennis, vormen netwerken en verstrekken kapitaal aan vernieuwende Brabantse ondernemingen en duurzame energieprojecten. Daarnaast stimuleren we innovatieve, buitenlandse ondernemingen om zich in Brabant te vestigen en helpen we Brabantse bedrijven met hun uitbreiding in het buitenland.

 

Onze ambities? Meer economische groei, meer werkgelegenheid, oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en een hoofdrol voor Brabant op het wereldtoneel.

 

De provincie Noord-Brabant en het Ministerie van EZK zijn gezamenlijk 100% aandeelhouder van de BOM.

 

Waarom werken bij de BOM?
Werken bij de BOM betekent impact. Je bouwt mee aan de toekomst van de Brabantse economie, bent nauw betrokken bij veelbelovende trends zoals de circulaire economie, gepersonaliseerde gezondheidszorg en virtual reality en levert een bijdrage aan de grootste maatschappelijke vraagstukken van onze tijd. Het speelveld van de BOM is divers. Behalve met overheden en kennisinstellingen, werk je samen met kansrijke ondernemers, zodat hun innovaties daadwerkelijk op de markt komen en een bijdrage kunnen leveren aan de economische kracht van Brabant.
Bij de BOM krijg je, vooral in de zin van persoonlijke en professionele ontwikkeling, volop de ruimte om te groeien en word je gestimuleerd om initiatief te nemen, zowel in je eigen ontwikkeling als bij de invulling van je functie.